تالار زبانشناس

آموزش   واژگان


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی واژگان 1 جولای 8, 2019
جملات باحال و کاربردی 22 جولای 15, 2019
سیلی نقد به از حلوای نسیه به انگلیسی چی میشه؟ 15 جولای 14, 2019
اصطلاحات کاربردی انگلیسی 5 جولای 12, 2019
عروس نمیتونسته برقصه، می گفت زمین کجه 12 جولای 8, 2019
میوه ممنوعه خوش مزست؟! 4 جولای 6, 2019
مفهوم عبارت a dime a dozen چیه؟ 25 جولای 2, 2019
هر دوشنبه یک اصطلاح - Flake 7 جولای 1, 2019
کنه شدن به انگلیسی چی میشه؟ 4 جون 26, 2019
مفهوم اصطلاح Hands down چیه؟ 19 جون 19, 2019
مفهوم اصطلاح to back someone چیه؟ 3 جون 17, 2019
اصطلاح in the toilet به چه مفهومیه؟ 29 جون 13, 2019
اصطلاح Bucking for a promotion به چه مفهومی است؟ 3 جون 10, 2019
اصطلاح میزسواری به انگلیسی چی میشه؟ 3 جون 8, 2019
دست انداختن به انگلیسی چی میشه؟ 12 جون 6, 2019
اصطلاح call it a day به چه مفهومیه؟ 2 جون 5, 2019
اصطلاح bite the bullet به معنی چیه؟ 3 جون 3, 2019
هر دوشنبه یک اصطلاح - Go Viral 16 جون 3, 2019
خسته و کوفته شدن به انگلیسی چی میشه؟ 9 جون 3, 2019
دیر بهتر از هرگز به انگلیسی چی میشه؟ 3 جون 2, 2019
اصطلاح break a leg به چه مفهومی است؟ 3 می 30, 2019
اصطلاح قرص قرمز - Red pill به معنی چیه؟ 5 می 26, 2019
حلال زاده اومد به انگلیسی چی میشه؟ 5 می 21, 2019
اصطلاح لیست آرزو ها - Bucket list 2 می 11, 2019
روزی که موها بازی در میارن به انگلیسی چی میشه؟ 4 می 10, 2019
یه سر و گردن بالا بودن به انگلیسی چی میشه؟ 13 می 8, 2019
اثری ازش نیست به انگلیسی چی میشه؟ 3 می 8, 2019
هر دوشنبه یک اصطلاح - Throw a party, let your hair down, paint the town red 7 می 6, 2019
بد آوردن به انگلیسی چی میشه؟ 2 می 6, 2019
کله گنده به انگلیسی چی میشه؟ 12 می 2, 2019