تست و نظرسنجی


در رابطه با دسته‌بندی تست و نظرسنجی (1)
پشنهاد توسعه نرم‌افزار (نظر سنجی اضافه شد) ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (150)
نظر سنجی در مورد سرعت پخش (15)
نظر سنجی در مورد یک مشکل در برنامه زوم (9)
نظرسنجی برای اپلیکیشن مبتنی بر ویدئو :film_strip: و کتاب‌های صوتی :books: زبانشناس ( 2 3 4 ) (68)
تست نسخه‌های جدید برنامه (7.0.0) ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ) (191)
پیش‌نمایش برخی قسمت‌های برنامه ( 2 3 4 5 ) (93)