برنامه زبانشناس


در رابطه با دسته‌بندی برنامه زبانشناس (1)
توضیحاتی درباره‌ی مکانیزم جدید سطح بندی دوره‌های زبانشناس ( 2 ) (39)
انتشار نسخه 6.4.2 زبانشناس ( 2 3 4 ) (79)
انتشار نسخه 6.4.0 زبانشناس ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (144)
آپدیت ۶.۴ زبانشناس : نکات قبل از آپدیت ( 2 3 ) (58)