چالش


در رابطه با دسته‌بندی چالش (1)
:hearts: چالش ایجاد عادت های مفید در زندگی :hearts: ( 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ) (4659)
چالش بزرگ زیبوک - آبان 97 :books: ( 2 3 4 5 ) (83)
چالش تقلید - سکانس جوکر در فیلم بتمن - چرا اینقد جدی؟ ( 2 ) (33)
چالش زنجیره پانصد روزه ( 2 3 4 5 6 7 ) (121)
چالش تقلید - سکانس انیمیشن inside out - خاطرات رایلی (13)
چالش آواتار پیشرفت زبانشناس 😊 ( 2 3 4 ) (62)
چالش : پیگیری ماهانه زنجیره یادگیری ( 2 ) (30)
چالش تقلید - سکانسی از فیلم رستگاری شاوشنگ - فکر میکنم دلم برای دوستم تنگ شده (10)