اظهارنظر


در رابطه با دسته بندی اظهار نظر (1)
درس «جورج و اژدها» (7)
درس «نابغه ی فراموش شده» (3)
درس «حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها» (6)
درس «داستان انگلیسی شیر و موش» (7)
درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» (3)
تلفظ در زبان انگلیسی (2)
درس «مرد گرگی» (15)
درس «Taz به سوی نجات» (3)
نظر درباره ی موضوع درس باورها (2)
شروع هفته دوم انگلیسی قدرت (9)
درس «سرنوشت یا شانس؟» (4)
درس «داستان انگلیسی میهن‌پرستی» (2)
چگونه زبان انگلیسی بخوانیم و یادگیری را از کجا شروع کنیم - زبانشناس (7)
درس «سندروم قلب شکسته» (2)
درس «داستان کوتاه انگلیسی هیولا در رخت‌آویز» (4)
موسیقی برای یادگیری زبان انگلیسی - زبانشناس (3)
اظهار نظر درباره برنامه زبان شناس (3)
انتقادی کوچولو:) (2)
اظهار نظر در مورد درس «Dull and Boring»، قسمت ۱۳، «به انگلیسی گوش بده» (1)
درس «صبحانه ای با تأخیر» (2)
درس «انتهای اتوبوس – داستانی از تبعیض نژادی در آمریکا» (5)
تجربه ی مثبت من در کار با پکیج قدرت (2)
درس «غرش روفوس» (2)
درس «داستان کوتاه انگلیسی راز سکه‌ی گم‌شده» (11)
درس «آیا چنگیز خان جنگجوی طبیعت بوده است؟» (2)
۵ استراتژی برای تجربهٔ بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در منزل (3)
درس «خروس، اردک و پری دریایی» (2)
خرید اشتراک+هایلات کلمات و معانی (2)
درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» (5)