اظهارنظر


در رابطه با دسته بندی اظهار نظر (1)
نظر درباره ی موضوع درس باورها (3)
درس «سرنوشت یا شانس؟» (7)
نکات دستوری (1)
درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» (4)
تلفظ در زبان انگلیسی (4)
درس «فرمانده مکبث» (5)
آیا تکنیک سایه خسته کننده نیست؟ ( 2 3 ) (44)
درس «جوجه اردک زشت» (11)
درس «داستان کوتاه انگلیسی آدم‌برفی» (3)
درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» (4)
درس «شاهزاده هملت» (13)
درس «عنکبوت در موزه» (4)
درس «رومئو و ژولیت» (10)
درس «جورج و اژدها» (7)
درس «نابغه ی فراموش شده» (3)
درس «حمله‌ی آدم‌فضایی‌ها» (6)
درس «داستان انگلیسی شیر و موش» (7)
درس «مرد گرگی» (15)
درس «Taz به سوی نجات» (3)
شروع هفته دوم انگلیسی قدرت (9)
درس «داستان انگلیسی میهن‌پرستی» (2)
چگونه زبان انگلیسی بخوانیم و یادگیری را از کجا شروع کنیم - زبانشناس (7)
درس «سندروم قلب شکسته» (2)
درس «داستان کوتاه انگلیسی هیولا در رخت‌آویز» (4)
موسیقی برای یادگیری زبان انگلیسی - زبانشناس (3)
اظهار نظر درباره برنامه زبان شناس (3)
انتقادی کوچولو:) (2)
اظهار نظر در مورد درس «Dull and Boring»، قسمت ۱۳، «به انگلیسی گوش بده» (1)
درس «صبحانه ای با تأخیر» (2)