تالار زبانشناس

تجربه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی تجربه 1 اکتبر 18, 2018
"به صورت ناشناس هر چه میخواهند به شما بگویند" (هر چه می خواهد دل تنگ ت بگو) 1 آپریل 3, 2020
تجریباتم از کنار گذاشتنِ زبانشناس! 13 آپریل 4, 2020
تجربیاتم در مسیر 2ساله زبان آموزی(از تیر ماه 96 تا تیر ماه 98) 56 آپریل 4, 2020
چگونه مطالعه کنم ؟ با تجربه ها نخونن 13 آپریل 4, 2020
برای هر داستان چقدر وقت میذارین؟ 9 آپریل 3, 2020
اولین دوره و درسی که من تو زبانشناس خوندم 💙 15 آپریل 1, 2020
برنامه سال ۹۹ و پیگیری آن 21 آپریل 1, 2020
تجربیات استفاده از نرم افزار انکی 69 مارچ 31, 2020
کسی آپ دهکده زبان رو میشناسه ؟ 10 مارچ 31, 2020
چگونه میتوان با زبان شناس موفق شد 5 مارچ 30, 2020
تصور داستان با چشمان بسته 23 مارچ 30, 2020
تجربه من در خواندن زبان شناس 2 مارچ 29, 2020
تجربه شخصی من جهت حفظ زنجیره مطالعه روزانه 32 مارچ 26, 2020
حس خوب با آهنگ های Celine Dion 🎶 5 مارچ 15, 2020
تجربه شخصی من از لایوهای انگلیسی اینستاگرام 7 مارچ 10, 2020
شاخص لغات یا شش ضلعی 2 مارچ 10, 2020
Die schwere Couch (The heavy couch) 109 مارچ 8, 2020
نمرات تافل آقای گلمیرزایی و تحلیل آن 97 فوریه 29, 2020
تجربه شخصی 1 فوریه 16, 2020
چالش کتابخوانی زمستان 2 فوریه 12, 2020
تشکر و تشویق به مشاهده ویدئوهای جدید 41 فوریه 4, 2020
آمریکایی همزاد من 130 فوریه 3, 2020
وقتی زنجیره یادگیری پاره می شه چه حسی داری؟ 11 فوریه 3, 2020
کلمات فارسی که انگلیسی ها استفاده می کنند ؟؟؟؟؟؟؟ 2 فوریه 3, 2020
بی خوابی از استرس زبان 15 فوریه 3, 2020
انجام داده و انجام نداده های یادگیری زبان انگلیسی 64 فوریه 2, 2020
حس خوب با آهنگ های Chris De Burg 21 ژانویه 31, 2020
گام های کوچک , موفقیت های بزرگ 6 ژانویه 30, 2020
خاطره تلخ از آهنگ In the end 11 ژانویه 28, 2020