بازخورد


نظر خواهی در مورد تغییر نام درس «جستجوی مقصود» (4)
نظر خواهی در مورد تغییر نام درس «شرایط پایا» (2)
موجود نبودن ویدئو دروس (2)
پیشنهاد برای بهتر شدن اپلیکیشن زبانشناس + قدردانی (10)
کتاب‌های مشهور در زمینه ادبیات داستانی :books: ( 2 3 4 5 6 7 ) (130)
رفع ابهام در مورد آپدیت جدید (10)
کتاب های مشهور و خواندنی در مورد موفقیت و زندگی بهتر :books: ( 2 3 4 ) (67)
نوار حرکت پخش صدای متن (1)
چالش ها چرا نیستن ( 2 ) (25)
:rewind: دیگر هیچ پستی را از دست ندهید :fast_forward: ( 2 3 ) (43)
پیشنهاد جدول آمار ( 2 ) (25)
زوم کی میاد ؟ ( 2 ) (24)
مشکل در ترنسلیت گوگل (3)
نظرسنجی لوگو اپلیکیشن ویدئو ( 2 ) (25)
نظر سنجی برای برگزاری چالش تابستانی شدت ( 2 3 4 5 6 7 8 ) (153)
یک پیشنهاد برای سازماندهی ایده ها، برنامه ها، منابع و (8)
اشتراک تجربیات (15)
لغات گیج کننده از نظر لغات یا تلفظ (2)
پیشنهاد هایی برای بهتر شدن زبانشناس (7)
چند سوال در رابطه با اسپیکینگ زبان انگلیسی (7)
امکان درج پیش نویس در تالار (2)
امکان هدف گذاری برای مطالعه در نرم افزار زبان شناس (5)
چالش در پاسخگویی به آزمون ها (4)
پولی بودن برنامه ( 2 ) (22)
پشنهادهای توسعه امکانات جدید در نرم افزار و وبسایت ( 2 3 4 5 6 7 8 9 ) (164)
زبانشناس has stopped (3)
خبر فوری :scream: :red_circle: اضافه شدن کتاب های هری پاتر و گوسبامپس به زبانشناس :red_circle: ( 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ) (213)
کدوم دسته شکلک بهتره؟ ( 2 3 4 ) (76)
چگونه نوشته‌های دیگران را follow کنیم؟ (6)
پیشنهاد برای میزان کاربردی بودن واژگان (1)