تالار زبانشناس

بازخورد


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
فرمانده مک بحث 1 ژانویه 19, 2020
لایتنر زبان شناس 3 ژانویه 17, 2020
چرا اپلیکیشنی به این خوبی آزمون نمیگیره 24 ژانویه 16, 2020
کامبیز می خواهد با دختری قرار بگذارد 2 ژانویه 15, 2020
چرا انقدر قیمت ها اشتراک رو افزایش دادید؟؟ 25 ژانویه 13, 2020
عدم هماهنگی صوت و متن چنین گفت زرتشت اثر نیچه 1 ژانویه 9, 2020
اشتباه تایپی had 2 ژانویه 6, 2020
جا افتادن in 1 ژانویه 6, 2020
بقیه بخش های انیمیشن 1 دسامبر 30, 2019
اشتباه در متن "درسنامه واژه ها" 2 دسامبر 28, 2019
ناهماهنگی صوت و متن در mindshift1,9 1 دسامبر 27, 2019
عدم هماهنگی/دنبال کردن صوت و متن در درس قلب سالم 3 دسامبر 25, 2019
سردرگمی در تلفظ 5 دسامبر 24, 2019
ناهماهنگی کامل صوت و متن مرشد و مارگاریتا 2 دسامبر 19, 2019
فایل صوتی ضمیمه داستان شعله نقره ایی از مجموعه داستانهای شرلوک هولمز تا نیمه داستان وجود داره و متن ادامه داره 3 دسامبر 18, 2019
خطا در برنامه ❌ 9 دسامبر 17, 2019
کتاب های مشهور و خواندنی در مورد موفقیت و زندگی بهتر :books: 71 دسامبر 17, 2019
عدم هماهنگی صوت و متن 4 دسامبر 17, 2019
دانلود خودکار صوت 2 دسامبر 16, 2019
انگلیسی در سفر 3 دسامبر 14, 2019
ناقص بودن داستان 3 دسامبر 10, 2019
تکراری بودن درس در دوره all ears 6 دسامبر 9, 2019
پشتیبانی فروش در اپلیکیشن غیر فعال است 14 دسامبر 8, 2019
اشکالات تایپی 1 دسامبر 4, 2019
خواستار انیمیشن 1 دسامبر 4, 2019
هماهنگ نبودن هایلایت با صوت 9 دسامبر 3, 2019
عدم تطابق متن و صوت در کتاب سلول ۱۳ در فصل ۳ 3 دسامبر 1, 2019
ارزیابی و بیان تجربه کاربران زبانشناس از دوره ی داستانهای بچه گانه 36 نوامبر 27, 2019
مشکل در تمدید دوره 4 نوامبر 26, 2019
هماهنگ نبودن متن و صوت در "مرگ سفید" 5 نوامبر 24, 2019