بازخورد


غلط نگارشی بسیار زیاد (2)
متن اشتباه (3)
یه جاهایی از متن خونده نمیشه (2)
Idioms dictionary (1)
ناهمخوانی متن و خوانش (2)
نبود یک جمله در صوت درست (5)
سینک نبودن جملات و صوت آن (1)
اشتباه تایپی در عبارت carpal tunnel syndrome (7)
عدم هماهنگی متن با صدا (3)
ایده ای جهت ارتقاء تالار (5)
سوال برای درک مطلب (3)
نبود گزینه search (2)
رابین هود دوست داشتنی و مهربان (4)
خرگوش آب زیر کاه (3)
وقتی دکمە تمام لعات دیگر را میدانم را میزنم اسکرول از دست میره (2)
به روز رسانی زبانشناس (2)
اشتباهات تایپی در قسمت حریم خصوصی سایت (1)
نظر خواهی در مورد تغییر نام درس «جستجوی مقصود» (4)
نظر خواهی در مورد تغییر نام درس «شرایط پایا» (2)
موجود نبودن ویدئو دروس (2)
پیشنهاد برای بهتر شدن اپلیکیشن زبانشناس + قدردانی (10)
کتاب‌های مشهور در زمینه ادبیات داستانی :books: ( 2 3 4 5 6 7 ) (130)
رفع ابهام در مورد آپدیت جدید (10)
کتاب های مشهور و خواندنی در مورد موفقیت و زندگی بهتر :books: ( 2 3 4 ) (67)
نوار حرکت پخش صدای متن (1)
چالش ها چرا نیستن ( 2 ) (25)
:rewind: دیگر هیچ پستی را از دست ندهید :fast_forward: ( 2 3 ) (43)
پیشنهاد جدول آمار ( 2 ) (25)
زوم کی میاد ؟ ( 2 ) (24)
مشکل در ترنسلیت گوگل (3)