تالار زبانشناس

گرامر


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی گرامر 1 اکتبر 18, 2018
Either cemeteries or cemeteries either 5 سپتامبر 13, 2019
کاربرد as و گرامر آن (درس جوجه اردک زشت) 13 آگوست 31, 2019
چگونه عبارات اسمی مهم رو ذخیره یا هایلات کنیم؟ 2 آگوست 27, 2019
حروف اضافه مهم 4 آگوست 14, 2019
تعریف جمله مجهول در زبان انگلیسی 15 جولای 22, 2019
از کجا متوجه بشیم که واژه ای مثل confused که ed گرفته صفت هست یا کلا جمله مجهوله؟ 22 جون 30, 2019
مفهوم "هیچ" در زبان فارسی و any,no در زبان انگلیسی 15 جون 29, 2019
تفاوت do و go و play در یک موضوع مشترک 5 جون 29, 2019
بیان آری یا خیر در انگلیسی 1 جون 29, 2019
اسم مرکب در انگلیسی 1 جون 29, 2019
کاربرد های گرامری 6 می 13, 2019
فعل must (جمله اجباری) 2 آپریل 18, 2019
تفاوت چند فعل مشابه! 3 آپریل 6, 2019
Not only was it rain 3 مارچ 31, 2019
If .. is or if ..be 3 مارچ 12, 2019
تاکید بسیار روی فعل سوم شخص غایب و همین طور s مالکیت 1 مارچ 8, 2019
چرا to climb به کار برده؟ 2 فوریه 26, 2019
مشکل در فهم قسمت first thing he did was go and ask در درس 5 فوریه 26, 2019
Will و is going to 3 فوریه 19, 2019
گرامر I've been 3 نوامبر 27, 2018
قیدهای زمان....شاید مفید باشه شایدم جالب نباشه 5 اکتبر 12, 2018
Phrasal verbs ترکیبات break 26 سپتامبر 30, 2018
Phereasal verbs ترکیبات look 9 جولای 4, 2018
زمان آینده 2 دسامبر 2, 2017
تفاوت حال کامل و گذشته کامل در زبان فارسی، یک مثال 7 اکتبر 28, 2017
Phereasal Verbs ترکیبات take 5 سپتامبر 22, 2017
Phereasal verbs ترکیبات set 6 اکتبر 17, 2017
Phereasal verbs ترکیبات pull 9 اکتبر 13, 2017
Phrasal verbs ترکیبات bring 14 اکتبر 9, 2017