تالار زبانشناس

گرامر


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی گرامر 1 اکتبر 18, 2018
تعریف جمله مجهول در زبان انگلیسی 15 جولای 22, 2019
حروف اضافه مهم 2 جولای 6, 2019
از کجا متوجه بشیم که واژه ای مثل confused که ed گرفته صفت هست یا کلا جمله مجهوله؟ 22 جون 30, 2019
مفهوم "هیچ" در زبان فارسی و any,no در زبان انگلیسی 15 جون 29, 2019
تفاوت do و go و play در یک موضوع مشترک 5 جون 29, 2019
بیان آری یا خیر در انگلیسی 1 جون 29, 2019
اسم مرکب در انگلیسی 1 جون 29, 2019
کاربرد های گرامری 6 می 13, 2019
فعل must (جمله اجباری) 2 آپریل 18, 2019
تفاوت چند فعل مشابه! 3 آپریل 6, 2019
Not only was it rain 3 مارچ 31, 2019
If .. is or if ..be 3 مارچ 12, 2019
تاکید بسیار روی فعل سوم شخص غایب و همین طور s مالکیت 1 مارچ 8, 2019
چرا to climb به کار برده؟ 2 فوریه 26, 2019
مشکل در فهم قسمت first thing he did was go and ask در درس 5 فوریه 26, 2019
Will و is going to 3 فوریه 19, 2019
گرامر I've been 3 نوامبر 27, 2018
قیدهای زمان....شاید مفید باشه شایدم جالب نباشه 5 اکتبر 12, 2018
Phrasal verbs ترکیبات break 26 سپتامبر 30, 2018
Phereasal verbs ترکیبات look 9 جولای 4, 2018
زمان آینده 2 دسامبر 2, 2017
تفاوت حال کامل و گذشته کامل در زبان فارسی، یک مثال 7 اکتبر 28, 2017
Phereasal Verbs ترکیبات take 5 سپتامبر 22, 2017
Phereasal verbs ترکیبات set 6 اکتبر 17, 2017
Phereasal verbs ترکیبات pull 9 اکتبر 13, 2017
Phrasal verbs ترکیبات bring 14 اکتبر 9, 2017
Phereasal Verbs ترکیبات get 11 سپتامبر 17, 2017
استفاده از say یا tell 6 جولای 11, 2017
زمان حال استمراری 1 آپریل 30, 2017