گرامر


در رابطه با دسته‌بندی گرامر (1)
If .. is or if ..be (3)
تاکید بسیار روی فعل سوم شخص غایب و همین طور s مالکیت (1)
چرا to climb به کار برده؟ (2)
مشکل در فهم قسمت first thing he did was go and ask در درس (5)
Will و is going to (3)
گرامر I've been (3)
تفاوت do و go و play در یک موضوع مشترک (4)
قیدهای زمان....شاید مفید باشه شایدم جالب نباشه (5)
حروف اضافه تک بخشی (1)
Phrasal verbs ترکیبات break ( 2 ) (26)
Phereasal verbs ترکیبات look (9)
زمان آینده (2)
تفاوت حال کامل و گذشته کامل در زبان فارسی، یک مثال (7)
Phereasal Verbs ترکیبات take (5)
Phereasal verbs ترکیبات set (6)
Phereasal verbs ترکیبات pull (9)
Phrasal verbs ترکیبات bring (14)
مفهوم "هیچ" در زبان فارسی و any,no در زبان انگلیسی (12)
Phereasal Verbs ترکیبات get (11)
تعریف جمله مجهول در زبان انگلیسی (14)
از کجا متوجه بشیم که واژه ای مثل confused که ed گرفته صفت هست یا کلا جمله مجهوله؟ (19)
استفاده از say یا tell (6)
زمان حال استمراری (1)
زمان گذشته استمراری (1)