کمک


سوال سوالات خود را در این دسته بندی قرار دهید.
در رابطه با دسته بندی کمک [کمک] (2)
تعیین سطح زبان انگلیسی [کمک] (4)
مشکل گرامری در درس هملت [کمک] (16)
فرق بین tell و say [سوال] (10)
عدم استفاده از فعل کمکی did [کمک] (2)
ساختار جمله he didn't expect it to be dangerous [کمک] (4)
نحوه ی مطالعه داستان های واقعی [کمک] (3)
Future use [سوال] (3)
علت استفاده از killed در زمان آینده [کمک] (2)
مقاله راجع به آموزش زبان انگلیسی [کمک] (2)
تفاوت drive و ride [سوال] (2)
درخواست راهنمایی [کمک] (3)
محل قرار گیری مفعول Object در افعال چند قسمتی Phrasal verbs چگونه تعیین می‌شود؟ [کمک] (6)
کاربرد adoدر جمله [سوال] (2)
دو فعل در کنارهم🤔 [کمک] (4)
معنی کلمهgreat [سوال] (2)
قسمتی از متن وجود نداره [کمک] (2)
مشکل در ویرایش [کمک] (13)
Th بصورت نرم و سخت [کمک] (3)
معنی این جملات؟ [کمک] (3)
He wouldn't cut the bone [کمک] (6)
وجه تمایز could and would در جمله [سوال] (3)
استفاده از became [کمک] (4)
حفظ هویت ***** [کمک] (13)
کاربرد کلمات اضافه [کمک] (5)
پیوست حفظ هویت [کمک] (3)
ترجیحا شروع با کدام دوره درصورت هم سطح بودن دوره ها [سوال] (2)
معنی court در عبارت lords of the court [کمک] (6)
مفهوم flew در if you flew a kite و همچنین let در would you let it fly [کمک] (2)
معنی عبارت way too much work [کمک] (2)