تالار زبانشناس

کمک


سوال سوالات خود را در این دسته بندی قرار دهید.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی کمک 4 فوریه 12, 2020
تجربیات دوستان از گسترده خوانی 22 آپریل 5, 2020
سلام منظور از lying in wait for him چیست 2 آپریل 5, 2020
سلام مگه want به معنی خواستن نیست؟ چرا در این جمله از want به جای ask استفاده نشده؟ (این جمله در درس ۲ قسمت اول) 2 آپریل 5, 2020
چرا از on the farm استفاده شده است؟ 2 آپریل 5, 2020
سوال در مورد ساختار جمله 1 آپریل 5, 2020
Was leaving و was leaved فرق 8 آپریل 5, 2020
معنی Run off 1 آپریل 5, 2020
Had یا have? 5 آپریل 5, 2020
معنی left اینجا چیه؟ 2 آپریل 5, 2020
معنی اصطلاح look forward to در این جمله چیست؟ 2 آپریل 5, 2020
گروهی زبان کار کردن 17 آپریل 5, 2020
Has been defeated 3 آپریل 5, 2020
احوالپرسی کردن 5 آپریل 5, 2020
چرا در داستان وقتی mummy به کار برده شده است در ترجمه یک چیز دیگر نوشته شده است 3 آپریل 5, 2020
تفاوت get married و married 4 آپریل 5, 2020
پارتنر کسی هست آیا. بیاین تلگرام داخل گروه بریم 23 آپریل 5, 2020
معنی facing 5 آپریل 5, 2020
Whart that were they 1 آپریل 5, 2020
All for gold and riches 3 آپریل 5, 2020
بهترین نکته برای یک زبان آموز چیه؟ 4 آپریل 5, 2020
چرا در این جمله fly به معنی پرواز کردن fley نوشته شده 2 آپریل 5, 2020
افعال بعد از فعل tobe 2 آپریل 4, 2020
بازگویی داستان لامپ 5 آپریل 5, 2020
معنی کلمه wood در جمله! 6 آپریل 5, 2020
What is mean seal? 2 آپریل 5, 2020
به نظرتون کدوم بخش رو بخونم؟ 7 آپریل 5, 2020
دانستنیِ زبان 17 آپریل 5, 2020
With small pox 1 آپریل 5, 2020
سوال درمورد تلفظ کلمه zinger 2 آپریل 5, 2020