کمک


در رابطه با دسته بندی کمک (2)
تفاوت boy و son (1)
سریع خواندن و جا انداختن یا اضافه شدن برخی لغات (6)
در انگلیسی قدرت ، تکنیک سایه بر روی کدام قسمت تمرین شود؟ (2)
منظور از جمله (2)
دوستان لطف میکنید معنی made it در این جمله بگید (5)
سوال از متن (3)
راهنمایی ارسال وویس (6)
چندبار هر داستان را بخوانیم (3)
سریع بودن صحبت کردن گوینده (3)
New metod ای جی هوگ (3)
سلام ببخشید معنی دقیق این جمله چی میشه وto در این جمله چه نقشی داره (3)
Through کاربرد در جمله (1)
لهجه آمریکایی (2)
Now what have I told you? (3)
سایه تعاملی برای هر جمله (3)
معنی عبارت در متن (2)
تفاوت معنایی (2)
بازگویی داستان (4)
خطای نرم افزار (2)
مگا داستان (2)
الزامی بودن خواندن همه دوره ها (3)
موثر واقع شدن سایه افراطی (8)
اپ مشابه " چالش حدودت رو بشکن " (2)
تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری (2)
معنی کلمه lazy (2)
معنی جمله not live two lives (3)
Said در جمله ی زیر (5)
واژه above و over (2)
غلط املایی در خط آخر (2)