تالار زبانشناس

کمک


سوال سوالات خود را در این دسته بندی قرار دهید.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی کمک 2 آپریل 22, 2017
بکار بردن that بجای God 1 آگوست 24, 2019
اضافه کردن کلمه به لاینتر زبانشناس 8 آگوست 24, 2019
Iove or in love 5 آگوست 23, 2019
So all phrasal verbs in English are made up of a verb 2 آگوست 23, 2019
Did all of Cortez's soldiers share his passion and belief?معنی جمله 2 آگوست 23, 2019
Of preposition 2 آگوست 23, 2019
سرعت خواندن راوی در مقایسه با سرعت صحبت انگلیسی زبان 10 آگوست 23, 2019
اسکرول کار نمی کند 6 آگوست 23, 2019
About laughing 6 آگوست 23, 2019
بارگذاری صدا 12 آگوست 22, 2019
تقویت 4 مهارت انگلیسی 23 آگوست 22, 2019
معنی wet در داستان کوتاه درس اول انگلیسی قدرت 4 آگوست 22, 2019
غذا خوردن به اندازه 3 آگوست 22, 2019
فعل های همراه e و a 5 آگوست 21, 2019
Would or will 2 آگوست 21, 2019
داستان به لهجه آمریکایی میخاهم در سطح ابتدایی 3 آگوست 21, 2019
Would ,will 6 آگوست 22, 2019
عدم تطابق تعداد لغات انگلیسی قدرت با آمار لغات درس 2 آگوست 21, 2019
If condition 2 آگوست 21, 2019
Made of and made up of 6 آگوست 21, 2019
اشکالی در دانلود 3 آگوست 21, 2019
He is going to say it 200 years in the future 2 آگوست 20, 2019
درس سرنوشت یا شانس was he incredibly lucky to have survived? 12 آگوست 20, 2019
سوال درباره ترجمه‌ی یک دیالوگ 9 آگوست 20, 2019
Do ( something) in 3 آگوست 20, 2019
Peak performance اسم محسوب میشع یا صفت 2 آگوست 20, 2019
سطح بندی زبان آموزان 4 آگوست 20, 2019
معنی walk over 9 آگوست 20, 2019
زمان استفاده از been در جمله 2 آگوست 20, 2019