تالار زبانشناس

کمک


سوال سوالات خود را در این دسته بندی قرار دهید.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی کمک 2 آپریل 22, 2017
Had been معنی و ساختار گرامری؟؟؟؟ 2 می 19, 2019
معنی Aargh 2 می 19, 2019
کاربرد wanna 1 می 19, 2019
حذف کلیه واژگان آبی به سفید در یک درس جدید چطوریه؟؟؟ باید دونه دونه انتخاب کنیم ؟ ؟ ؟ 2 می 19, 2019
معنی کلمه coincidence 4 می 19, 2019
Madeکاربرد و معنای 6 می 18, 2019
تفاوت شتاب دهنده با مکالمه فعال 6 می 17, 2019
ایراد دیکشنری های زبانشناس 18 می 17, 2019
راهنمایی برای خواندن زبان انگلیسی با زبانشناس 9 می 17, 2019
اختلاف تعداد دروس پایه انگلیسی بدون تلاش در زبانشناس و فایل های اصلی 2 می 17, 2019
چرا از کلمه over در جمله hit the wolf over head استفاده کرده؟ 3 می 17, 2019
Got کجاها استفاده می شود؟ 3 می 17, 2019
He was being friendly 10 می 17, 2019
چرا این درس داستانهای کوتاه ترجمه نداره 9 می 17, 2019
سوالی کردن بدون do 4 می 17, 2019
سوال در مورد خواندن زبان 4 می 16, 2019
Through that tired old chestnut they call segregation 2 می 15, 2019
We can't do it as long as we are paying Mom at the level we are, on top of the money for the buy-out 3 می 15, 2019
Draws a salary from us above and beyond the payment for the business. Her workload has lessened greatly 10 می 15, 2019
Stick it out 2 می 15, 2019
کاربرد و معنی a way 9 می 15, 2019
لهجه us یا uk؟ 6 می 15, 2019
میزان ارتباط جملات انگلیسی با معنای فارسی 4 می 15, 2019
مشکل گرامری wife ready to wash her hands 7 می 15, 2019
زمان افعال 5 می 14, 2019
این جمله چه معنی میده؟ 2 می 14, 2019
نحوه خواندن داستان واقعی 8 می 13, 2019
Wouldکاربرد در جملات 2 می 13, 2019
تفاوت underneath و under 2 می 12, 2019