کمک


سوال سوالات خود را در این دسته بندی قرار دهید.
در رابطه با دسته بندی کمک [کمک] (2)
That is so cool [کمک] (2)
کاربرد going to در جمله [کمک] (20)
مطالب گفته شده درباره ride و drive [سوال] (3)
تو فهم این جمله مشکل دارم ممنون میشم کمکم کنین [کمک] (6)
سطح ها در دوره زبانشناس [سوال] (1)
کمشکل در صفات more bored و prettiest [سوال] (2)
معنی این جمله رو بگید! [کمک] (6)
قطع صدا در تایم 7:55 ثانیه, مشابه درس قبلی [کمک] (5)
تفاوت دو کلمه competition و کلمه race چيه ؟ [کمک] (9)
معنی sad و go away [کمک] (6)
ترجمه بخش Not any more در داستان جوجه اردک زشت [کمک] (5)
زمان این جمله [کمک] (4)
انگلیسی بدون تلاش [کمک] (5)
ترجمه would need [کمک] (2)
سوال گرامری مودال [کمک] (2)
کمک خیلی بزرگ [کمک] (8)
تفاوت کاربرد این دو جمله [کمک] (5)
قطع صوت در پاراگراف اخر متن [کمک] (1)
دانلود صوت درسهای پیشرفته [کمک] (4)
لطفا جمله زیر را ترجمه کنید [سوال] (2)
معنی اصطلاح cough up [کمک] (3)
چرا در زمان اینده و حال کامل از یه قاعده پیروی نکرده [کمک] (7)
درخواست پارتنر درسی زبان انگلیسی ( 2 3 4 ) [کمک] (60)
تلفظ لغات usوuk [کمک] (3)
واژه specialy [کمک] (2)
اسپیکینگ کردن با تلفظ بهتر [کمک] (4)
سلام کسی اینجا از بسته های اقای باقری استفاده میکنه؟ [کمک] (2)
تفاوت say و talk [سوال] (2)
وقت کم منابع زیاد ! ( 2 ) [کمک] (25)