کمک   سوال


در رابطه با دسته‌بندی سوال (1)
اولین داستان کوتاه من (6)
ترجمه درست این جمله؟ ( 2 ) (26)
Don't throw the baby out with the bathwater ( 2 ) (28)
کمک برای یادگیری و صحبت کردن به انگلیسی (6)
اصطلاح in tow (4)
یادگیری زبان انگلسی از صفر تا پیشرفته (2)
کاربرد و نقش کلمه‌ی through (5)
معرفی نرم افزار یاداشت خاطرات به زبان انگلیسی (3)
داستان کوتاه آدم برفی (2)
یعنی چهgo crazy (5)
نمودار لاینتر (7)
کمک بابت نشان ها (5)
رایگان بودن برنامه ها برای کاربران حرفه ای (6)
ایا انجام تمام تکنیک ها برای هر درس الزامیست؟ (10)
معنی اصطلاحات! (2)
درباره مینی استورها (7)
تفاوت بین successful و succeed (2)
Once upon a time معنی (2)
کمک برای چند کتاب (5)
Where are you headed معنی (2)
مفهوم عبارت زیر (2)
داستان های کوتاه (7)
زبان تخصصی مشاغل (1)
زنجیره‌ی یادگیری (3)
مطالب گفته شده درباره ride و drive (6)
مگا داستان ها در چ سطحی هستن ؟ (9)
کمشکل در صفات more bored و prettiest (2)
لطفا جمله زیر را ترجمه کنید (2)
تفاوت say و talk (2)