تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی سوال 2 می 17, 2019
درسای انگلیسی قدرت 4 اکتبر 17, 2019
ساختار و معنی این جمله چیه؟ 3 اکتبر 17, 2019
مفهوم گنگ در جمله 1 اکتبر 17, 2019
معنی این عبارت. What were they 3 اکتبر 17, 2019
فرقlived on باlive on 12 اکتبر 17, 2019
سوال درباره دانلود فیلم داستانها 4 اکتبر 17, 2019
کاربرد have و has 2 اکتبر 17, 2019
معنی it take 2 اکتبر 17, 2019
تفاوت tell وsay 9 اکتبر 17, 2019
میخوام جمله سازی رو یاد بگیرم 2 اکتبر 16, 2019
نقش get و some 8 اکتبر 16, 2019
معنی و نقش over در جمله ی ذکر شده 3 اکتبر 16, 2019
Please answer 5 اکتبر 16, 2019
چطوری موضوعی که قبلاً نوشته بودم رو حذف کنم ؟ 12 اکتبر 16, 2019
معنی کلمه mean در جمله ... (جمله را درمتن آورده ام !) 4 اکتبر 15, 2019
کاربرد who 9 اکتبر 15, 2019
انتقال داده ها به تبلت 3 اکتبر 15, 2019
مقاله cnn در مورد overtourism 26 اکتبر 15, 2019
کاربردmanyوthere was 5 اکتبر 14, 2019
کاربرد عبارت of her own در این جمله چیست؟ 5 اکتبر 14, 2019
معنی جمله زیر رو میگید 3 اکتبر 14, 2019
Come outبا came outفرق 2 اکتبر 13, 2019
مشکل در معنی 3 اکتبر 13, 2019
سوال گرامری در این درس 2 اکتبر 12, 2019
فراموشی لغت در جعبه لایتنر ، بیادآوری لغت در قالب جمله 2 اکتبر 12, 2019
"He'll turn up, 2 اکتبر 12, 2019
نسخه i.O.s 99 اکتبر 11, 2019
استفاده از "the" قبل از "two Swan" 6 اکتبر 11, 2019
دلیل استفاده از فرم ing دار در looking 6 اکتبر 11, 2019