تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی سوال 3 ژانویه 10, 2020
سلام منظور از lying in wait for him چیست 2 آپریل 5, 2020
سلام مگه want به معنی خواستن نیست؟ چرا در این جمله از want به جای ask استفاده نشده؟ (این جمله در درس ۲ قسمت اول) 2 آپریل 5, 2020
چرا از on the farm استفاده شده است؟ 2 آپریل 5, 2020
سوال در مورد ساختار جمله 1 آپریل 5, 2020
Was leaving و was leaved فرق 8 آپریل 5, 2020
معنی Run off 1 آپریل 5, 2020
Had یا have? 5 آپریل 5, 2020
معنی left اینجا چیه؟ 2 آپریل 5, 2020
معنی اصطلاح look forward to در این جمله چیست؟ 2 آپریل 5, 2020
Has been defeated 3 آپریل 5, 2020
چرا در داستان وقتی mummy به کار برده شده است در ترجمه یک چیز دیگر نوشته شده است 3 آپریل 5, 2020
تفاوت get married و married 4 آپریل 5, 2020
معنی facing 5 آپریل 5, 2020
Whart that were they 1 آپریل 5, 2020
All for gold and riches 3 آپریل 5, 2020
چرا در این جمله fly به معنی پرواز کردن fley نوشته شده 2 آپریل 5, 2020
افعال بعد از فعل tobe 2 آپریل 4, 2020
معنی کلمه wood در جمله! 6 آپریل 5, 2020
What is mean seal? 2 آپریل 5, 2020
دانستنیِ زبان 17 آپریل 5, 2020
With small pox 1 آپریل 5, 2020
سوال درمورد تلفظ کلمه zinger 2 آپریل 5, 2020
معنی This is a chick magnet 2 آپریل 5, 2020
عدم تغییر وضعیت لغات جعبه لایتنر 2 آپریل 5, 2020
Wag or shake? تفاوت 2 آپریل 5, 2020
گرامرفعلstartمربوط به درس مایک اشپز است.دوره نیمچه داستان ها 2 آپریل 5, 2020
ترجمه جمله 1 آپریل 5, 2020
استفاده از be 1 آپریل 5, 2020
Was used to چه نوع ساختاری? 1 آپریل 5, 2020