تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی سوال 2 می 17, 2019
بکار بردن that بجای God 1 آگوست 24, 2019
اضافه کردن کلمه به لاینتر زبانشناس 8 آگوست 24, 2019
Iove or in love 5 آگوست 23, 2019
So all phrasal verbs in English are made up of a verb 2 آگوست 23, 2019
Did all of Cortez's soldiers share his passion and belief?معنی جمله 2 آگوست 23, 2019
غذا خوردن به اندازه 3 آگوست 22, 2019
Would or will 2 آگوست 21, 2019
He is going to say it 200 years in the future 2 آگوست 20, 2019
درس سرنوشت یا شانس was he incredibly lucky to have survived? 12 آگوست 20, 2019
سوال درباره ترجمه‌ی یک دیالوگ 9 آگوست 20, 2019
سطح بندی زبان آموزان 4 آگوست 20, 2019
معنی walk over 9 آگوست 20, 2019
زمان استفاده از been در جمله 2 آگوست 20, 2019
روش استفاده ازپکیج داستانهای مصور 3 آگوست 19, 2019
Meaning of: through vs. throughout? 2 آگوست 19, 2019
معنیdriving down 8 آگوست 19, 2019
Some questions 4 آگوست 18, 2019
لایتنر لغات 8 آگوست 17, 2019
Pete opens up a book 9 آگوست 17, 2019
دسترسی به دوره Business english از Aj Hoge 2 آگوست 17, 2019
تازه این اپلیکیشن رو نصب کردم، از کجا شروع کنم به خواندن؟ 3 آگوست 16, 2019
Check out Joe's movie, Fat, Sick, and Nearly Dead to learn more 1 آگوست 16, 2019
Why do some people eat? Some people eat to relax 2 آگوست 16, 2019
منظور از in order 13 آگوست 16, 2019
ترجمه جمله ای از متن دوستی های بعید 4 آگوست 15, 2019
حمله بیگانگان 3 آگوست 14, 2019
Pete starts building a bigger tree house 2 آگوست 14, 2019
انتقال فایل های دانلودشده به BlueStacks 20 آگوست 14, 2019
ساختار I've had 🙊 15 آگوست 12, 2019