تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی سوال 3 ژانویه 10, 2020
بعد از was و were فعل به چه صورت استفاده میشه؟ 14 می 27, 2020
اعداد چرا تلفظشان فرق دارد 6 می 27, 2020
معنی این کلمه 4 می 27, 2020
کاربرد sees دراین جمله 6 می 27, 2020
معنی دو کلمه 2 می 27, 2020
دو لهجه ای بودن در تافل _ آیلتس؟؟؟ 7 می 27, 2020
کلمه not بجای nuts 3 می 27, 2020
معنی عبارات زیر در درس غارنشینان 1 می 27, 2020
کاهش سرعت خواننده 3 می 27, 2020
کسی می دونه چطور می شه معنی یک کلمه رو جدا پیدا کنه 3 می 27, 2020
داستان رومئو و ژولیت 4 می 27, 2020
Read not hear 3 می 27, 2020
کسی معنای این عبارت رو میدونه؟! 4 می 27, 2020
کسی معنای این عبارت رو میدونه؟ 6 می 27, 2020
نقش after در درس کوئنین 2 می 27, 2020
معنی in order 2 می 27, 2020
چه موقع through 2 می 27, 2020
من این قسمت رو متوجه نمیشم! 2 می 27, 2020
My son had never had a dog before 2 می 27, 2020
زمان زیاد روی لایتنر 7 می 27, 2020
تلفظ مشکل دارم 2 می 27, 2020
۱-منظور از این عبارت چیه؟۲-و معنی فعل این عبارت چیست؟ 5 می 27, 2020
تلفظ ukهست یا us 2 می 27, 2020
Rise old man and stone 6 می 27, 2020
Tom's friends like spicy food more than Tom does 3 می 27, 2020
She is doing one sit-up every 5 seconds 2 می 27, 2020
چرا قواعد گرامری زبان فارسی رو با انگلیسی قاطی میکنم؟؟ 14 می 27, 2020
معنی poor and suddenly 3 می 27, 2020
کمک برای تلفظ صحیج چند لغت 2 می 27, 2020