تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
دروس مرتبط با فرهنگ و کشور ایران در نرم افزار زبانشناس 4 آپریل 9, 2019
معنی اصطلاح so so چیست؟ 9 آپریل 8, 2019
معنای عبارت in spite 4 آپریل 6, 2019
معانی کلی deal with و get by و take care مشابه هم هستند؟ 2 آپریل 6, 2019
مفهوم جمله در قسمت دوم رو میخواستم بدونم 2 آپریل 6, 2019
معنی کلمه straining چی میشه 2 آپریل 6, 2019
معنی کلمه چی میشه 2 آپریل 5, 2019
معنی کلمه passive در این جمله چی میشه 2 آپریل 5, 2019
Kinaesthetic معنی کلمه چی میشه 2 آپریل 5, 2019
گزاره‌ی fast forward به چِمار(معنای) چیست؟ 3 آپریل 4, 2019
معنی کلمه believe در درس هملت 2 آپریل 4, 2019
معنی لغت ages 2 آپریل 4, 2019
نحوه ی صحیح استفاده از حروف اضافه در جمله 4 آپریل 4, 2019
Could you cut your own arm off? 3 آپریل 3, 2019
مفهوم جمله They’re not trying to like rush you out.؟ 2 آپریل 3, 2019
مفهوم put into the date ؟ 2 آپریل 3, 2019
ساختار to +v ing 3 آپریل 3, 2019
معنی get going در این جمله؟ 2 آپریل 3, 2019
ساختار این جمله چیست 4 آپریل 3, 2019
معنی این کلمه چی میشه 2 آپریل 2, 2019
مفهوم to be tuned in ؟ 2 آپریل 1, 2019
معنی flip through ؟ 2 آپریل 1, 2019
معنی about در این جمله؟ 2 آپریل 1, 2019
لطفا ترجمه میکنید این جمله رو؟ 1 مارچ 31, 2019
مفهوم gone by دراین جمله ؟ 2 مارچ 31, 2019
مفهوم این جمله همراه بودنه؟ 1 مارچ 31, 2019
مفهوم put spin on ؟ 1 مارچ 31, 2019
لطفا اینو برام معنی کنید 1 مارچ 30, 2019
Off with her head? 3 مارچ 30, 2019
مفهوم turned out دراین جمله ؟ و چرا to be آورده؟ 2 مارچ 30, 2019