تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
موقع استفاده از نرم افزار های دیگه سایت مثل زوم، زیبوک و... کی هست؟ 5 جون 9, 2019
ساختار فعل دوم 6 جون 8, 2019
معنای cross در این جمله 4 جون 8, 2019
«انگلیسی قدرت» یا «انگلیسی واقعی را یاد بگیر » ؟ 4 جون 6, 2019
کمک در مورد استفاده از اپلیکیشن 2 جون 6, 2019
معنی کلمه Ado چیست؟ 5 جون 5, 2019
To their surprise 2 جون 5, 2019
کاربرد حرف اضافه 6 جون 4, 2019
معنای slapping high fives 3 جون 2, 2019
The difference between "within" and "inside"? 2 جون 2, 2019
چگونه مهارت درک مطلب متون انگلیسی را افزایش دهیم؟ 2 جون 2, 2019
مشکل اپدیت شدن زبانشناس 3 جون 2, 2019
بسته مناسب در کنار انگلیسی قدرت 5 جون 1, 2019
چرا apk زبانشناس و zoom با هم ادغام نمیکنید چون هردوشون نصفه است 3 جون 1, 2019
تفاوت استفاده بین to و into چیست؟ 8 جون 1, 2019
میزان ارتباط جملات انگلیسی با معنای فارسی 5 می 31, 2019
دیکشنری گرامری فارسی 8 می 31, 2019
میدانم یا نمیدانم 5 می 30, 2019
افزایش دایر لغات 2 می 28, 2019
روش بهتر یادگیری در دوره های قدرت 3 می 28, 2019
What's the differene betwen"no one" and "nobody"? 3 می 28, 2019
By thetime it finally floated back down, 6 می 27, 2019
استراتژی ها 8 می 27, 2019
معنای دقیق be bound to 6 می 27, 2019
Other or another? 3 می 27, 2019
جعبه ی لایتنر 5 می 27, 2019
معرفی منبع برای یادگیری زبان آلمانی 10 می 26, 2019
Cliff hanger 2 می 26, 2019
تو معنی فارسی این جمله اومده انها پا به گاز شدن، ایا اصطلاح محسوب میشه؟ 2 می 26, 2019
چرا اینجا over اومده؟ نیازی نبود او الن نگاه کرد 3 می 26, 2019