تالار زبانشناس

کمک   سوال


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
معنی massوhorizonدر این جمله 2 می 31, 2020
مفهوم expensive accountant 2 می 31, 2020
Celebrate معنی کلمه 2 می 31, 2020
ترجمه اشتباه 8 می 31, 2020
سوال در مورد گرامر 4 می 31, 2020
سلام این درس پر از اصطلاحه کاش زبان شناس یه فکری برا اصطلاحا می کرد 7 می 30, 2020
Run into & Walk into 2 می 30, 2020
معنی feel like 4 می 30, 2020
چوپان دروغگو 2 می 30, 2020
درس چوپان دروغ گو 4 می 30, 2020
Nobody wanted بخاطر nobady منفی شده؟ 2 می 30, 2020
پیشنهاد برای افعال دوقسمتی 6 می 30, 2020
I will keep thinking my favorite actor is more handsome than Jen's 3 می 30, 2020
با حفظ شدن یک داستان میتونسم بریم سراغ متن بعدی؟ 2 می 30, 2020
Ah that's so exciting! How did it go? 4 می 30, 2020
Would the girl talk to him 4 می 30, 2020
By Aesop, retold by Meredith Hairston, iIlustrated by Dمعنیouglas Draper 9 می 30, 2020
معنی come out 2 می 30, 2020
اشتباه گرامر 3 می 30, 2020
Lake and pond 2 می 30, 2020
ویس درس ۷ ام درس انگلیسی قدرت 4 می 30, 2020
معنی پاراگراف آخر را متوجه نشدم 2 می 30, 2020
دلیل انتخاب نام (بی نظیر) زبان شناس چیه؟ لطفا مشارکت کنید 17 می 29, 2020
Armin arin1 1 می 29, 2020
ساختار این جمله چیه؟ 2 می 29, 2020
من چطور می تونم داستان حفظ کنم 4 می 29, 2020
معنی و کاربرد would چیه؟ 3 می 29, 2020
کاربرد ضمایر موصولی 1 می 29, 2020
چرا در این جمله از or به جای and استفاده شده؟ 2 می 29, 2020
تفاوت دو کلمه * 2 می 29, 2020