کمک


معنی عبارت all the way around the world [سوال] (2)
مشکل در مکالمه [کمک] (8)
You probably were focused on test [کمک] (2)
معنی عبارت Fast version [سوال] (5)
سوال درمورد سطح برنامه [سوال] (2)
معنی poison در حالت فعل [کمک] (6)
کاربرد کلمه awesome [کمک] (2)
داستان بالشت پری [کمک] (2)
ترجمه عنوان این متن گویا غلط است! [کمک] (9)
هر درس رو چطور بخونیم؟ [کمک] (5)
نحوه یافتن معنی لغات جدید [کمک] (2)
میشه این جمله رو یه خورده توضیح بدید؟؟؟؟؟ [کمک] (3)
مشکل درباره عبارت شامل tag question [سوال] (5)
تنظیم سرعت زبانشناس [کمک] (8)
قسمت صوتی این درس ناقصه [کمک] (1)
ترجمه فارسی در زوم [سوال] (3)
مشکل اساسی در متن و صوت و ترجمه [کمک] (1)
زمان نرمال برای تمام کردن این دوره ؟ [کمک] (8)
اشتراک منابع زبانشناس با دوستان [کمک] (2)
معنی put on a show و take for granted؟؟ [کمک] (2)
کمک درباره نحوه استفاده house و home [سوال] (7)
مفهوم لطفا [کمک] (2)
چرا Those اومده؟؟؟ [کمک] (4)
معنی دقیق عبارت pop culture [سوال] (3)
Sometimes that’s the thing that might hold you back, right? [سوال] (2)
ترجمه این جمله [کمک] (3)
چند پاراگراف گمشده [کمک] (8)
چرا تالار اینجوری شده؟ [کمک] (4)
Maybe you do need a nap [سوال] (2)
پیشنهاد دیکشینری [کمک] (7)