تالار زبانشناس

کمک


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
سلام معنی puts 4 آپریل 18, 2019
Pete rides the bus home 5 آپریل 17, 2019
سوال در مورد اصطلاحات 4 آپریل 16, 2019
معنی عبارات fricking و HOLY MOLLY در ویدئوی اصطلاح گولاخ 9 آپریل 16, 2019
یادگیری با وجود گوش ندادن به صدا 7 آپریل 16, 2019
سوال با would یا did 5 آپریل 16, 2019
نحوه کاربرد حفظ لغت 2 آپریل 16, 2019
معنی و کاربرد just د جمله زیر 2 آپریل 15, 2019
تغیر تلفظ داستانها 8 آپریل 16, 2019
معنی جمله Right. When the stakes aren’t so high.؟ 2 آپریل 15, 2019
معانی fellow 2 آپریل 15, 2019
تغییر سرعت فایل صوتی ؟ 3 آپریل 15, 2019
کی بریم داستان بعدی ؟ 60 آپریل 15, 2019
مجموعه سریال Freinds 3 آپریل 15, 2019
دراین جمله چرا حرف تعریف the قبل از curb اومده ممنون میشم توضیح بدین؟ 2 آپریل 15, 2019
رسیدن به سطح ۳ 3 آپریل 14, 2019
یادگیری زبان فرانسه 4 آپریل 14, 2019
معنی کلمات 2 آپریل 14, 2019
کمک ضروری برای لیسنینگ 10 آپریل 14, 2019
Very carefully, he used his ropesto climb down to the ground 2 آپریل 14, 2019
معرفی پادکست 4 آپریل 13, 2019
اپ برای ترجمه متن 2 آپریل 13, 2019
روش خواندن دوره های آقای ای جی هوگ 3 آپریل 13, 2019
Clauses with and without who/that/which 13 آپریل 12, 2019
یادگیری املای کلمات انگلیسی 21 آپریل 12, 2019
حروف تعیین معین و نا معین 5 آپریل 12, 2019
مفهوم ی قسمت از درس شاهزاده هملت؟ 6 آپریل 11, 2019
چرا من....چرا من...اهمال کارم...تنبلم...بی اراده یا؟ 36 آپریل 11, 2019
معنی no one alive در این جمله؟ 2 آپریل 11, 2019
چند پرسش در خصوص درس drag- سطح 1-new method 9 آپریل 11, 2019