کمک


روش ترجمه کردن متن فارسی به انگلیسی (4)
دوستان sبعد از فاعل مخفف چیه؟ is هست؟ (3)
I have got to get out of here without him seeing me (9)
لغت جدید توو این درس برام زیاد هست (11)
Translation2 (1)
ترجمه متن فارسی (2)
سایه زدن برای انگلیسی قدرت (2)
گرامر زمان فعل (4)
فعل boosted در حالت گذشته است آیا نباید برای سوالی کرد با whاز فعل کمکی did استفاده کرد و جمله اینطور شروع بشه.؟ what did boost (2)
بعد از "داستان واقعی" کدام دوره را باید آغاز کرد؟ و چگونه؟ (10)
از بین بردن هایلایت زرد (2)
این فصل هم باید بروش سایه پیش بریم؟ (2)
کلاس زبان فرانسه کجا برم؟ (2)
داستان فارسی خوانده شود (2)
God mother?! (1)
یادگیری گرامر (9)
راوی متن ها (2)
راهنمایی برای شروع (3)
Have way ? (2)
درباره گرامر (3)
نحوه استفاده و نظر سنجی (1)
چگونگی خواندن کلماتی ک نمیدانیم (2)
نگاه کردن به متن در تکنیک سایه (2)
معنی جمله ای که did about در آن استفاده شده (1)
معنی ترجمه (2)
The goose cried out and the giant spotted Jack! (2)
خواننده متن ها (2)
معنی اصطلاح (3)
معنی جمله زیر چیست؟ (2)
Translation (2)