تالار زبانشناس

کمک


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
متن و صدا در قسمت درس نامه لغات هماهنگی نداره 2 جون 14, 2019
بهترین روش استفاده از زبان شناس 4 جون 14, 2019
درخواست معرفی برنامه یا افزونه مترجم اندروید 24 جون 14, 2019
احساس پیشرفت در زبان انگلیسی ندارم 14 جون 14, 2019
تفاوت sickness و illness و disease 10 جون 13, 2019
اصلاح ترجمه 3 جون 13, 2019
در اینجا over چرا به کار برده و به چه معناست؟ 3 جون 11, 2019
متن انگلیسی نیست 1 جون 11, 2019
در اینجا due به چه معناست؟ 3 جون 11, 2019
due در این جمله چه معنی میدهد؟ 3 دسامبر 3, 2018
فعل های هم معنی 3 جون 11, 2019
سلامdownتو این دوجمله چه معنی میدهد؟ 3 جون 10, 2019
یادگیری با نوشتن داستان از فارسی به انگلیسی 5 جون 9, 2019
سوال راجع به خرگوش 4 جون 9, 2019
پاک کردن دیتای اپلیکیشن 6 جون 9, 2019
Rocking red shoes on his foot 6 جون 9, 2019
لهجه‌ی انگلیسی یا امریکایی 3 جون 9, 2019
معنی کلمه break 4 جون 8, 2019
آیا زبانشناس برای سطح مبتدی طراحی شده یا خیر!؟ 11 جون 8, 2019
سوال درباره ی علامت بالای اپلیکیشن 6 جون 8, 2019
معنی این جمله چی میشهBut because I am on disability, I don't know if I have a good chance of getting custody if I leave 14 جون 8, 2019
اصلاح متن درس 4 جون 8, 2019
سرعت خواندن 5 جون 7, 2019
ترجمه جمله 7 جون 7, 2019
چراcomeبه صورت گذشته نیومده؟ 5 جون 7, 2019
کاربرد in و at و on 25 جون 6, 2019
آیا سوال پرسیدن اینجا کنتُر میندازه؟ 😁یا ارزشمندترین سوالها درحینِ زبان آموزی کدامند؟ 13 جون 6, 2019
جایگاه فعل در جمله 10 جون 5, 2019
مشکل در هایلایت کردن کلمه 6 جون 4, 2019
متن و صدا در درس نامه لغات هماهنگی ندارد 3 جون 4, 2019