کمک


چرا given؟ چرا ازفعل دیگه استفاده نکرد؟ [کمک] (3)
تو جمله زیر there اشتباه نوشته شده ؟ [کمک] (2)
تعداد دفعات مرور کردن داستان ها؟ [کمک] (8)
چرا نمیتونم انگلیسی رو خوب یاد بگیرم؟؟؟؟ [کمک] (8)
معنی جمله Show me a good loser and I'll show you a loser [کمک] (2)
این جمله رو میتونید برام به انگلیسی بنویسید [سوال] (5)
مشکل لهجه بریتیش داستانها [کمک] (2)
اینجا چراwouldبه کار رفته؟ [کمک] (3)
معنیpainting نقاش یا نقاشی؟ [کمک] (3)
Made up یعنی چی [کمک] (3)
موفقیت در آیلتس IELTS [کمک] (15)
یادگیری زبان انگلیسی با داستان های دارای فایل ویدیو [کمک] (2)
داستان کوتاه درس مادر شوهر فضول [کمک] (2)
تقویت زبان فارسی [کمک] (12)
کاربرد would در جمله [کمک] (10)
معنی hadlostوtravelldوacross [کمک] (3)
جا انداختن متن در فایل صوتی [کمک] (2)
I have got to get out of here without him seeing me [کمک] (15)
Close down [کمک] (2)
راوی some می گوید ولی متن on نوشته [کمک] (2)
موسیقی جذاب انگیزشی و ورزشی و مناسب فعالیت های ورزش [کمک] (1)
پیدا کردن شریک صحبت [کمک] (4)
داستان های بچه گانه بسته سوم [کمک] (2)
اتفاق ناگوار به انگلیسی [کمک] (6)
Tale به چه معنی [کمک] (2)
پادکست یادگیری انگلیسی برای شغل های خاص [کمک] (6)
آیا برای پیاده سازی تکنیک سایه باید متن داستان را حفظ کنیم؟ [کمک] (6)
آیا برای آموزش زبان متوسطه پیشنهادی دارید؟ [کمک] (5)
کمککککک میخوامممممممممممممم😥😥😥 [کمک] (5)
Air lines charge way too mach mony [کمک] (4)