آموزش


در رابطه با دسته‌بندی آموزش (1)
آموزش اصطلاح انگلیسی beat around the bush به معنی حاشیه نرفتن (4)
کاسه صبر لبریز شدن به انگلیسی چی میشه؟ (18)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Throw a party, let your hair down, paint the town red (6)
سه بخش مهم برای نوشتن پاراگراف عالی آیلتس (2)
Do I Need to Speak English as Fast as a Native? 2 Pronunciation Tricks from All Ears English (1)
هر دوشنبه یک لغت - achy, excruciating, to fill someone’s shoes (7)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Nature's call (12)
How to turn an adjective into a group noun (1)
هر دوشنبه یک اصطلاح - zonked (16)
4 Body Language Tricks to Impress Anyone - Improve Communication Skills - Personality Development (1)
Using "A Bit" and "As Well" (1)
یادگیری اصطلاح عامیانه (slang) sicko (2)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Flake (4)
10 Words Even Natives Are Saying Wrong (8)
نمونه روش یادگیری زبان با دیدن سریال و فیلم حتما ببینید (19)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Fair-weather Friend (4)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Go Viral (14)
ترتیب و منابع اصلی و فرعی موجود در برنامه ی زبانشناس (از کجا شروع کنیم؟) ( 2 ) (35)
راه های کاربردی برای حفظ کردن کلمه های انگلیسی (4)
هر دوشنبه یک اصطلاح - Bumper to bumper (8)
هر دوشنبه یک لغت - Someone with more bark than bite (5)
11 اصطلاح مربوط به زمان (17)
آموزش تصویری اصطلاحات ( 2 ) (33)
UK vs USA - آمریکائی ها و انگلیسی ها (7)
لغت Livid به چه معناست (13)
معرفی Idiom (1)
نرم افزار عالی واسه یادگیری با گوش دادن به اهنگ (12)
تلفظ‌های صحیح ing (4)
تفاوت بین don't have and haven't, didn't have and hadn't, hasn't a d doesn't have (4)