تالار زبانشناس

پادکست


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی پادکست 1 اکتبر 18, 2018
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Ala 23 می 10, 2019
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Farzad_Poodineh 46 آپریل 21, 2019
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : Nasim_yas 33 آپریل 19, 2019
مصاحبه ها دوباره برگشتند - شرکت کننده بعدی Ala 11 آپریل 15, 2019
سوالات خود را از مهمان بعدی زبانشناس بپرسید - Farzad_Poodineh 6 ژانویه 11, 2019
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : F.doosti 79 نوامبر 23, 2018
سوالات خود را از مهمان بعدی زبانشناس بپرسید - nasim_yas 1 نوامبر 5, 2018
سوالات خود را از موفق های زبانشناس بپرسید - F.doosti 5 سپتامبر 22, 2018
پادکست زبانشناس - مصاحبه با اعضای با اشتیاق و موفق - مهمان : User1000 89 سپتامبر 15, 2018
سوالات خود را از موفق های زبانشناس بپرسید - User1000 12 سپتامبر 5, 2018