تلفظ


در رابطه با دسته‌بندی تلفظ (1)
تقلید سکانسی دیگر از انیمیشن کورالاین (1)
تقلید سکانسی دیگر از انیمیشن کورالین (اولین دیدار با other mother) (5)
تقلید سکانسی دیگر از انیمیشن کورالین (8)
تلفظ حروف r (5)
نحوه تلفظ ed در آخر افعال باقاعده گذشته و past participle + حروف صدادار و بی صدا (5)