نقد و بررسی


در رابطه با دسته‌بندی نقد و بررسی (1)
یک فنجان کتاب/ خلاصه ای از نکات کاربردی کتاب تسلط📚 Mastery by Robert Greene ( 2 3 4 ) (78)
یک فنجان کتاب/ خلاصه ای از نکات کاربردی کتاب اثر مرکب 📚 The compound Effect by Darren Hardy (20)
قدرت حقیقی از نظر تیک نات هان (کتاب هنر قدرت) (3)
خلاصه‌ی قانون دهم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: آلودگی (9)
کیفیت صدای این درس خیلی پایینه (5)
خلاصه‌ی قانون دوم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: عدم اعتماد زیاد به دوستان، استفاده از دشمنان (8)
خلاصه‌ی قانون ششم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: جلب توجه (7)
خلاصه‌ی قانون نهم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: پیروزی را با عمل کسب کنید، نه با مجادله (6)
خلاصه‌ی قانون هشتم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: دیگران را به سمت خود بکشید، درصورت لزوم از طعمه استفاده کنید (7)
خلاصه‌ی قانون هفتم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: کار از دیگران، اعتبار از آنِ شما (10)
خلاصه‌ی قانون پنجم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: اهمیت شهرت (7)
:green_book: یک فنجان کتاب : خلاصه نکات کتاب قانون 5ثانیه از مل رابینز ( 2 ) (25)
خلاصه‌ی قانون چهارم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: کم‌گویی (3)
خلاصه‌ی قانون اول از کتاب ۴۸ قانون قدرت: پیشی نگرفتن از بالادستان (1)
خلاصه‌ی قانون سوم از کتاب ۴۸ قانون قدرت: پنهان کردن اهداف (1)
خلاصه‌ای از بخش مقدمه کتاب ۴۸ قانون قدرت (6)
یک فنجان کتاب/ خلاصه ای از نکات کاربردی کتاب چهل و هشت قانون قدرت 📚 Forty eight laws of Power by Robert Greene ( 2 3 ) (53)
یک فنجان کتاب/ خلاصه ای از نکات کاربردی کتاب چروکی در زمان 📚 A Wrinkle in Time by Madeleine L'Engle (17)
نقد و بررسی انیمه " Your Name " ( نام تو ) (5)
مقایسه نرم‌افزار زبانشناس و اکسین چنل (4)