مشارکت   ترجمه


در رابطه با دسته بندی ترجمه (1)
ترجمه درس «قانون چهارم: تکرار، کلید مهارت در زبان انگلیسی است» (10)
تجربه ی ترجمه ی شعر انگلیسی ، به شعر فارسی ( 2 ) (23)
ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید» (19)
دیکتاتور بزرگ آموزش میدهد! (1)
گذشته kneel (2)
معنی واژه slip (2)
به کمکتون برای ترجمه این جمله نیاز دارم (8)
معنی cheap (2)
معنی عبارت Sure enough (1)
معنی عبارت Right away (1)
ترجمه درس «حقیقت دستورات گرامری» (4)
ترجمه درس «همکلاسی های من نوشته شده توسط جوری» (7)
ترجمه درس «کد و ماموریت Effortless English» (8)
ترجمه درس «لغات عملیاتی» (6)
ترجمه درس sprts by kevin (3)
ترجمه درس « درباره یادگیری زبان انگلیسی» (8)
ترجمه درس «استفاده از کامپیوتر من نوشته شده توسط هدی» (1)
ترجمه درس «رؤیا نوشته شده توسط دیوید» (1)
ترجمه درس « آیا شما یک زبانشناس هستید؟ » (1)
ترجمه درس « درخت خمیده درانگزا » (7)
ترجمه درس «یک لطیفه نوشته شده توسط جک» (1)
ترجمه «من تابستان را دوست دارم نوشته شده توسط آلیس» (2)
ترجمه درس «یک روز بد نوشته شده توسط جری» (4)
ترجمه درس اب و هوا (2)
ترجمه‌ی درس «انگلیسی بدون تلاش به معنای تنبلی نیست» (4)
ترجمه درس «قانون دوم: خواندن گرامر باعث می شود که نتوانید روان صحبت کنید» (6)
ترجمه‌ی درس « مشکل در مدارس » ( 2 ) (29)
A wonderful liquid (1)
ترجمه درس « انگلیسی زبان تجارت جهانی است» (15)