ترجمه


در رابطه با دسته بندی ترجمه (1)
ترجمه به ظاهر اشتباه she returned to her straw (4)
ترجمه این عبارت میشه این(این کارش)منو دیوونه میکنه؟ He Drives Me Crazy (2)
مشارکت در ترجمه داستان بودیکا (16)
ترجمه‌ی درس « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه » (8)
ترجمه پیشنهادی داستان الیزابت اول (20)
ترجمه اصطلاح (2)
ترجمه درس «قانون اول: عبارات را یاد بگیرید نه لغات» (8)
ترجمه درس «سومین قاعده: با گوش های خود یاد بگیرید نه با چشم» (5)
مشارکت در ترجمه پیشنهادی داستان میمون باهوش (8)
ترجمه درس «راز نوشتن یک انشا خوب» ( 2 ) (23)
Translating the feelings (7)
معنی cheap (5)
ترجمه‌ی پیشنهادی داستان دیک ویتینگتون (15)
ترجمه پیشنهادی داستان نسی، هیولای لوک نس (5)
مشارکت در ترجمه پیشنهادی داستان ماهی جادویی ( 2 ) (25)
ترجمه فارسی پیشنهادی داستان رابین هود (10)
ترجمه پیشنهادی داستان خرگوش آب زیر کاه (2)
ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید» (20)
پروژه ترجمه و زیرنویس دارکردن فیلم های آموزشی (2)
ترجمه‌ی درس «راهی بهتر برای یادگیری انگلیسی » (3)
ترجمه درس «پنجمین قاعده: گرامر را بصورت ناخودآگاه بیاموزید» (7)
ترجمه درس «قانون چهارم: تکرار، کلید مهارت در زبان انگلیسی است» (10)
تجربه ی ترجمه ی شعر انگلیسی ، به شعر فارسی ( 2 ) (23)
پروژه شماره 2 - اهمیت زمان « هر روز 86400 ثانیه در حساب شما » ( 2 ) (25)
پروژه هفتم - اگر دنیا در مقابل توست، این ویدئو را ببین (14)
پروژه ششم - عادات افراد موثر ( 2 ) (25)
پروژه 5 « تو سیاه نیستی و من سفید...» ( 2 ) (21)
پروژه ۴ - قبل از اینکه تحت فشار قرار بگیرید، به این ویدئو نگاه کنید (16)
پروژه اول تیم ترجمه زبانشناس - من از مدرسه شکایت کرده ام (14)