تالار زبانشناس

ترجمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی ترجمه 1 مارچ 25, 2017
کتاب جزیره ی افسونگر (فصل آخر) 2 سپتامبر 17, 2019
کتاب جزیره ی افسونگر (فصل هشتم) 1 سپتامبر 17, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل هفتم) 5 سپتامبر 16, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل ششم) 1 سپتامبر 15, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل پنجم) 1 سپتامبر 15, 2019
کتاب افسانه های شهری(فصل آخر) 15 سپتامبر 12, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل چهارم) 5 سپتامبر 12, 2019
کتاب میسیا 29 سپتامبر 11, 2019
کتاب افسانه های شهری(فصل۳) 1 سپتامبر 10, 2019
دختر حیله گر (داستان کوتاه قسمت ب) 1 سپتامبر 9, 2019
جیم میمون (درس مکمل) 1 سپتامبر 9, 2019
دختر حیله گر (قسمت لغات) 1 سپتامبر 8, 2019
رویای جیم میمون (قسمت پرسش و پاسخ) 18 سپتامبر 8, 2019
کتاب افسونگر (فصل سوم) 12 سپتامبر 8, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل دوم) 5 سپتامبر 6, 2019
کتاب جزیره افسونگر (فصل اول) 3 آگوست 27, 2019
کتاب افسانه های شهری (فصل دوم) 2 آگوست 27, 2019
کتاب افسانه های شهری (فصل اول) 26 آگوست 27, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۵) 3 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۴) 4 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۳) 4 آگوست 24, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل ۲) 14 آگوست 21, 2019
اشتباه ترجمه 2 آگوست 20, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _فصل سوم 5 آگوست 13, 2019
کتاب پوکوهانتس (فصل اول) 40 آگوست 3, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل هفتم) 3 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل آخر) 10 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل ششم) 9 جولای 25, 2019
کتاب دیو و دلبر (فصل پنجم) 11 جولای 25, 2019