ترجمه


در رابطه با دسته بندی ترجمه (1)
کلمه Off در عبارت off in the distance به چه معناست؟ (6)
They were off چه معنی ای میده؟ (3)
معنی کلمه splat چیست؟ (5)
No one will ever find my gold (6)
چرا sweet به معنی شیرینی اومده؟ (3)
خلاصه‌ی درسنامه‌ی اصلی مرد شکری (11)
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل اول، قسمت دوم (5)
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل اول، قسمت اول (12)
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ بخش معرفی (18)
ترجمه‌ی درس "شناور در فکری عمیق" ( 2 ) (27)
ترجمه به ظاهر اشتباه she returned to her straw (4)
ترجمه این عبارت میشه این(این کارش)منو دیوونه میکنه؟ He Drives Me Crazy (2)
مشارکت در ترجمه داستان بودیکا (16)
ترجمه‌ی درس « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه » (8)
ترجمه پیشنهادی داستان الیزابت اول (20)
ترجمه اصطلاح (2)
ترجمه درس «قانون اول: عبارات را یاد بگیرید نه لغات» (8)
ترجمه درس «سومین قاعده: با گوش های خود یاد بگیرید نه با چشم» (5)
مشارکت در ترجمه پیشنهادی داستان میمون باهوش (8)
ترجمه درس «راز نوشتن یک انشا خوب» ( 2 ) (23)
Translating the feelings (7)
معنی cheap (5)
ترجمه‌ی پیشنهادی داستان دیک ویتینگتون (15)
ترجمه پیشنهادی داستان نسی، هیولای لوک نس (5)
مشارکت در ترجمه پیشنهادی داستان ماهی جادویی ( 2 ) (25)
ترجمه فارسی پیشنهادی داستان رابین هود (10)
ترجمه پیشنهادی داستان خرگوش آب زیر کاه (2)
ترجمه درس «چرا نباید مکالمه انگلیسی را زورکی تمرین کنید» (20)
سلامممم چطوری سیس (2)