تالار زبانشناس

ترجمه


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته بندی ترجمه 1 مارچ 25, 2017
ترجمه درس کافه پوچینی 32 می 15, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل اول، قسمت دوم 9 آپریل 20, 2019
It won't hurt to let this little kid eat a pie 2 آپریل 4, 2019
By AD 43 ترجمه 3 مارچ 30, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل اول، قسمت سوم 7 مارچ 21, 2019
And it's a good thing he did so 1 مارچ 8, 2019
رمان من پیش از تو "me before you" از جوجو مویز" jojo moyes" 6 فوریه 27, 2019
کلمه Off در عبارت off in the distance به چه معناست؟ 6 فوریه 22, 2019
They were off چه معنی ای میده؟ 3 فوریه 21, 2019
معنی کلمه splat چیست؟ 5 فوریه 19, 2019
No one will ever find my gold 6 فوریه 18, 2019
چرا sweet به معنی شیرینی اومده؟ 3 فوریه 18, 2019
خلاصه‌ی درسنامه‌ی اصلی مرد شکری 11 فوریه 14, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ فصل اول، قسمت اول 12 ژانویه 7, 2019
ترجمه کتاب پدر پولدار، پدر فقیر _ بخش معرفی 18 ژانویه 4, 2019
ترجمه‌ی درس "شناور در فکری عمیق" 27 دسامبر 28, 2018
ترجمه به ظاهر اشتباه she returned to her straw 4 دسامبر 6, 2018
ترجمه این عبارت میشه این(این کارش)منو دیوونه میکنه؟ He Drives Me Crazy 2 نوامبر 27, 2018
مشارکت در ترجمه داستان بودیکا 16 نوامبر 21, 2018
ترجمه‌ی درس « غریزه باقی مانده از انسان های اولیه » 8 نوامبر 20, 2018
ترجمه پیشنهادی داستان الیزابت اول 20 نوامبر 20, 2018
ترجمه اصطلاح 2 نوامبر 20, 2018
ترجمه درس «قانون اول: عبارات را یاد بگیرید نه لغات» 8 نوامبر 15, 2018
ترجمه درس «سومین قاعده: با گوش های خود یاد بگیرید نه با چشم» 5 نوامبر 15, 2018
مشارکت در ترجمه پیشنهادی داستان میمون باهوش 8 نوامبر 15, 2018
ترجمه درس «راز نوشتن یک انشا خوب» 23 نوامبر 13, 2018
Translating the feelings 7 نوامبر 2, 2018
معنی cheap 5 اکتبر 29, 2018
ترجمه‌ی پیشنهادی داستان دیک ویتینگتون 15 اکتبر 16, 2018