تالار زبانشناس

موضوع پاسخ‌ها فعالیت
Try on or wear 2 می 31, 2020
ترجمه مدرسه خیلی خوش می گذشت 11 می 31, 2020
معنی that's that 3 می 31, 2020
عدم s سوم شخص 11 می 31, 2020
سلام،، جمله ی زیر به انگلیسی چی میشود؟ 3 می 31, 2020
چرا در این جمله wrote استفاده نشده؟ 5 می 31, 2020
It's the 'How to see through walls' class." ترجمه 6 می 31, 2020
معنی holleroonie 2 می 31, 2020
ساختار if در داستان هملت توضیح میدهد 2 می 31, 2020
معنی عبارات زیر در درس غارنشینان 12 می 31, 2020
دوره نیو متد 4 می 31, 2020
عددای رنگی روی هر درس یعنی چی؟ 7 می 31, 2020
🌸زیبوک گردی در بهار 99📚 770 می 31, 2020
چالش وبلاگ azam- 123 239 می 31, 2020
معنی این جمله چی میشه 7 می 31, 2020
Iqbal was born in a rural village in Pakistan 6 می 31, 2020
معنی look sharp 3 می 31, 2020
Help me please 5 می 31, 2020
Used toکاربرد 4 می 31, 2020
عدم تطابق فیلم با متن 2 می 31, 2020
مرد هفت زبانه 15 می 31, 2020
اشتباه در ترجمه۱۰۰ 2 می 31, 2020
معرفی بهترین فیلم ها و سریال ها برای یادگیری زبان 🎦 270 می 31, 2020
تفاوت put in و put on درلباس پوشیدن 7 می 31, 2020
چرا اخر بعضی فعل ها sاومد؟ 3 می 31, 2020
تشخیص it, she or he برای حیوانات 3 می 31, 2020
دروس انگلیسی پایه بدون تلاش 7 می 31, 2020
معنی massوhorizonدر این جمله 2 می 31, 2020
مفهوم expensive accountant 2 می 31, 2020
ی نفر بگه این برنامه چجوریه 3 می 31, 2020