تالار زبانشناس

اولین فعل درس

در ترجمه، روون بودن متن فارسی هم مد نظر بوده
اگر بخوایم دقیق ترجمه کنیم میشه:
اردک مادر در مزرعه ای زندگی کرد
که همونطور که میبینین روون نیست

5 Likes

به نظر من اصلا مهم نیست فعل گذشته ساده ست یا گذشته استمراری . مهم اینه که مراحل تکنیک سایه، روخوانی ،سخنرانی و نوشتن بدون نگاه کردن متن و غیره… دقیق و بدرستی انجام بشه . گرامر روند یادگیری زبان انگلیسی رو در مراحل ابتدایی و متوسط به مخاطره میندازه . گرامر خوبه اما در سطوح بالا

3 Likes