تالار زبانشناس

معنی جملهhis will

He has learned that his will to live is very strongمعنی جمله چیست و his willیعنی چی

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان حال کامل» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

2 Likes

فکر میکنم معنیش این میشه:

او آموخته است که اراده او برای زندگی بسیار قوی است

3 Likes