تالار زبانشناس

اشکال در صدای درس تکرار. لطفاً رسیدگی کنید ممنون میشم

اشکال در صدای درس تکرار. لطفاً رسیدگی کنید ممنون میشم

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)