تالار زبانشناس

سلام کمک معنی این کلمه چیه

doesn,t
سلام معنی این چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

doesn’t منفی شده ی does هست.

Sebastian doesn’t understand

یعنی سباستین متوجه نشد. (نفهمید)

4 Likes

جمله حال ساده -------------------> He likes fruit
جمله حال ساده پرسشی ----------> Does he like fruit?
جمله حال ساده منفی-------------> He doesn’t like fruit
امیدوارم جامع باشه :v:

7 Likes