تالار زبانشناس

سوال در موردگرامر درس

سلام.چرا در این جملهbecame به کار رفتهHe fell and his arm became trapped under a big rockآیا trappedبه تنهایی معنی نمیداده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes