سلام معنی puts

سلام معنی puts
0.0 0

#1

سلام معنی این چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شب دوازدهم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

منظورش اینکه لباس برادرش رو میپوشه یعنی پوشیدن