تالار زبانشناس

نقش in order to

سلام. نقش in order to در این جمله چیه؟
he has to eat fifty eggs in order to win the bet.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «زمین لرزه»)

1 Likes

او باید پنجاه تخم مرغ بخورد تا اینکه شرط را ببرد.

4 Likes

به منظور اینکه
او باید ۵۰تخم مرغ بخوره به منظور اینکه شرط رو ببره

1 Likes