نقش in order to

نقش in order to
0.0 0

#1

سلام. نقش in order to در این جمله چیه؟
he has to eat fifty eggs in order to win the bet.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «زمین لرزه»)


#2

او باید پنجاه تخم مرغ بخورد تا اینکه شرط را ببرد.