تالار زبانشناس

Let's talk belief

اینم درس belief حقيقتش من جلو ترم اما این درس جریمم بود چون برام سخت بود خودمو مجبور کردم راجع بهش حرف بزنم. :slightly_smiling_face:

7 Likes

Pronouncition excellent.:clap:
Non-stress👏
But,are u read a text in computer? because i heard click sound🤔
By the way,excellent​:clap::clap::clap:
Good luck⚘

2 Likes

خیلییی عالی از پس جریمه بر اومدییین:wink::wink::wink::rose::rose::clap::clap:

2 Likes

آفرین عزیزم که خودتو مجاب کردی که انجامش بدی,
خیلی هم عالی صحبت کردی, :ok_hand::ok_hand::clap::clap:

2 Likes

خیلی خوب بود. چقدر خونسرد و با آرامش و بدون استرس :clap::clap::clap:

2 Likes

Tnx dear friend,
No I didn’t use. :slightly_smiling_face:

2 Likes

لطف داری عزیزم ما درس پس میدیم.
باید انجام میدادم. :grin:

2 Likes

ممنون عزیزم که همیشه قوت قلب ميدي. :kissing_heart:

3 Likes

ممنون دوست عزیز که وقت گذاشتین. :pray:

3 Likes

عالی بود دوست عزیز فقط یه سوال و اینکه اینقد باید گوش بدیم که بتونیم از بر بگیم متشکرم

2 Likes

سلام عزیزم، لطف داری.
آره ديگه جوري که خودت بتونی ی خلاصه ازش بگي اگرم خواستی ميتوني ی چیزایی خودت بهش اضافه کنی

2 Likes