خط سوم درس pillow چرا tell بکار برده شده؟

خط سوم درس pillow چرا tell بکار برده شده؟
0.0 0

#1

خط سوم tell چرا بکار برده؟ متوجه نمیشم؟؟؟؟؟؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

سلام دوستِ عزیز.
در اینجا tell علاوه بر گفتن به معنایِ تشخیص دادن هم هست.


#3

درست فرمودید.

Screenshot-2017-12-27 tell - Google Search