تالار زبانشناس

معنی لغت very

but the mouse was out walking the very next day

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

ممنون خانم رحمتی.به همین دلیل پرسیدم.چون ترجمه فارسی متن باعث سردر گمی بنده شده بود

3 Likes

موفق باشید. :slightly_smiling_face:

1 Likes

very
very در این جمله نقش صفت رو داره و معنای اون درست همان، عیناً همان یا دقیقاً همان می باشد.

ترجمه: موش درست همان روز بعد بیرون مشغول پیاده روی بود.

5 Likes

بسیار سپاسگزارم کامل و عالی مطلب رو روشن کردید

2 Likes