تالار زبانشناس

معنی کلمه Laertes

معنی کلمه Laertes چیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

این اسم هست. لیارتیز. اسمِ فردی که با هملت میجنگه. برادرِ اوفیلیا.

2 Likes