تالار زبانشناس

چند سوال درباره درس شیر و موش

1- چرا تو جمله زیر میگه in the sun و نمیگه under the sun ؟
A lion was asleep in the sun one day

2- در مورد عباراتی مثل ran up و slid down توضیح میدین ( از لحاظ حرف اضافه میگم )

3- کلمه big تو عبارت زیر به چه معنی است ؟
The lion caught him with a great big smack!

4- ایا wide تو جمله زیر به معنی “زیاد” است ؟
the lion roared, his mouth open wide.

5- چرا تو جمله زیر میگه very hard و مثلا نمیگه very loud ?
The lion laughed, very hard.

6- در جمله زیر out و very یعنی چی ؟
But the mouse was out walking the very next day

7- در جمله زیر through یعنی چی ؟
chewed through the rope.

8- تو این جمله ever یعنی تابحال ولی نقش there رو نمیفهمم !
You’re the best friend there ever could be

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

sun اینجا به معنای sunshine هست

یکی از معانی wide به صورت to the full extent هست که فکر کنم اینجا همین معنی مد نظره.

یعنی دقیقا روز بعد (تاکید)

2 Likes

7- در جمله زیر through یعنی چی ؟

Through حرف اضافه یا ( proposition )است. همین طور به معنای “سر تاسر و همه” می باشد .

و در جمله یعنی کل طناب یا طناب ها را جوید.

جواب سوال 8 - there یک نکته گرامری است و به معنای" از اینجا به بعد یا از این موضوع به بعد است" پس معنی گسترده جمله یعنی : از این موضوع به بعد موش بهترین دوست شیر تا همیشه شد.

2 Likes

سلام
تو زبان انگلیسی نباید بصورت کلمه ای بر خورد کرد هر کلمه میتونه معانی مختلفی داشته باشه بصورت جمله معانی و کاربردها رو بکار ببریم راحت تریم
وسواس کمتری داشته باشیم

2 Likes