ترجمه دقیقتر barely below the surface

ترجمه دقیقتر barely below the surface
0.0 0

#1

این قسمت متوجه نشدم .میشه ترجمه دقیقتر بگیدanger barely below the surface

======================
این تاپیک مربوط به درس «پسربچه و کلم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)


#2

barely below the surface به این معنی هست که به زور عصبانیتشون رو نگه داشته بودن.