معنی کلمه as

معنی کلمه as
0.0 0

#1

سلام دوستان
معنی کلمه as چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

همه حیوانات دیگر، دو تا قو را درحالیکه با هم پرواز می کردند و دور میشدند و برای همیشه باهم دوست ماندند تماشا می کردند.

معنی as اینجا میشه درحالیکه ، بطوریکه