تالار زبانشناس

فعل جمله در متن این داستان چیست؟

their anger barely below the surface the whole time فعل این جمله چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «پسربچه و کلم» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes
After an enormous argument, the boy and the cabbage set off for home, in silence, their anger barely below the surface the whole time.

جمله كامل به شكل فوق هست.

ترجمه: پس از بحثي شديد، در سكوت با خشمي به سختي فروخورده، پسر و كلم رهسپار خانه شدند.

قسمتي رو كه شما بهش اشاره كرديد يك جمله كامل نيست و يك عبارت قيدي حالت هست. فعل جمله اصلي set off مي باشد.

4 Likes