تالار زبانشناس

پیشنهاد سازنده

:smile: این که فکر نمیکنم شدنی باشه. اما میشه پیشنهاد داد برای لغاتی که باید توی جعبه لایتنر مرور بشه توی ساعت مشخصی که تنظیم کردیم آلارم بده تا لغات روز رو مرور کنیم. :thinking:

2 Likes