چرا از would در این جمله استفاده شده، گرامرش چیه؟

so he wouldnt have to milk her anymore

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 پسندیده

فعل + Would
ساختار زمان آینده در گذشته هست
یعنی کاری که در گذشته فکر میشده در آینده انجام می شود (یا نمی‌شود در حالت منفی)

4 پسندیده

پس معنی پایین جمله درسته؟
I won’t have to do something
من مجبور نخواهم بود کاری کنم

آیا جمله بالا با جمله پایین هم‌معنی هست؟
I won’t have got to do something

1 پسندیده

بله درسته ، با توجه به اینکه won’t مخفف will not هست نه would not،
جمله دوم هم درسته ،میتوان بجای have از have got استفاده کرد که یک مقدار غیر رسمی تر هست ( اگر have معنی خوردن بده نمی‌توان بجاش از have got استفاده کرد)

2 پسندیده

در گذشته داستانی روایت میشه و در این روایت وقتی قراره چیزی در آینده اتفاق بیفته از ساختار بالا استفاده می‌شه.
معنیش: او دیگر مجبور نخواهد بود او (گاو) را بدوشد.
در معنی هیچ تفاوتی با آینده ساده نداره جز اینکه راوی داره درمورد رخدادی که در گذشته اتفاق افتاده حرف میزنه.
این فقط یکی از موارد کاربرد would هست
صرف‌نظر از مبحث زمان‌ها کاربردای دیگه هم داره

4 پسندیده