چرا از would در این جمله استفاده شده، گرامرش چیه؟

چرا از would در این جمله استفاده شده، گرامرش چیه؟
0.0 0

#1

so he wouldnt have to milk her anymore

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

فعل + Would
ساختار زمان آینده در گذشته هست
یعنی کاری که در گذشته فکر میشده در آینده انجام می شود (یا نمی‌شود در حالت منفی)