چرا از would در این جمله استفاده شده، گرامرش چیه؟

چرا از would در این جمله استفاده شده، گرامرش چیه؟
0

#1

so he wouldnt have to milk her anymore

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

فعل + Would
ساختار زمان آینده در گذشته هست
یعنی کاری که در گذشته فکر میشده در آینده انجام می شود (یا نمی‌شود در حالت منفی)


#3

پس معنی پایین جمله درسته؟
I won’t have to do something
من مجبور نخواهم بود کاری کنم

آیا جمله بالا با جمله پایین هم‌معنی هست؟
I won’t have got to do something


#4

بله درسته ، با توجه به اینکه won’t مخفف will not هست نه would not،
جمله دوم هم درسته ،میتوان بجای have از have got استفاده کرد که یک مقدار غیر رسمی تر هست ( اگر have معنی خوردن بده نمی‌توان بجاش از have got استفاده کرد)