تالار زبانشناس

Crumbleمعنی کلمه

سلام معنی کلمه crumble یعنی چی در متن؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Rhubarb» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

بایستی جمله رو بگین. معنی کلیش فروریختن هست

1 Likes

دراینجا یک نوع خوراکی (احتمالا)

1 Likes

بله یه نوع خوراکی هست اینجا

20180104_223129

1 Likes