معنی جمله she likes jokes

معنی جمله she likes jokes
0.0 0

#1

She likes jokes and laughing at Benedick
معنی این جمله میشه اون دوست داره "با"بندیک جوک بگه و بخنده؟؟یا غلطه ترجمم؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

با درود
خیر. معنی این جمله اینه که اون دوست داره به بندیک بخنده و اون رو دست بندازه.


#3

فکر کنم معنی این جمله میشه دختره دوست داره که با لحن جوک یا خنده دار حرف بزنه