تالار زبانشناس

موزیک آخر داستان

به نظرم کار جالب و خاصی بود این که آخر داستان یه موزیک پخش شد. انرژی گرفتیم. آیا کس دیگه ای هم با نظر من موافقه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Swimming the Channel» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

4 Likes

بله. البته خوب شد گفتین من دقت نکرده بودم متن آهنگ در درس نیست. اضافه میکنم.

3 Likes

سلام بعد از اتمام متن ،آهنگ نبود آیا برداشته شده؟

1 Likes

بله. آهنگ اسکرول خودکار رو خراب میکنه.

1 Likes