تالار زبانشناس

نحوه دانلود صوت

وقتی متن هر درس رو برای اولین بار باز میکنید بطور خودکار صوت اون درس دانلود میشه.

1 Likes