تالار زبانشناس

کمک کنید ممنون

now claudio thinks he is going to marry someone he has never met
ترجمش زده: حالا کلادیو فکر می کند قرار است با کسی ازدواج کند که هرگز ندیده است

این ندیده است کدوم قسمت جمله است
قرار است کدوم قسمت است این جمله این دوتا معنی حروف انگلیسش کدوم است ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

باسلام

going to=قرار است البته معنی خواهد هم میده

never met یعنی هرگز ندیده

2 Likes