تالار زبانشناس

Lot مگر خودش جمع نیست؟پس چرا اس گرفته است؟

george had lots of adventures

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

lots of و a lot of هر دو معنی مقدار/تعداد زیاد میدن که فقط در جملات غیر رسمی بکار میرن.

تنها تفاوت اونها اینه که lots of باز کمی غیر رسمی تره. پس استفاده از هر دو درسته. میشه گفت:

george had a lot of adventures

اینم چند تا مثال دیگه:

A lot of snow falls in winter
یا
Lots of snow falls in winter


A lot of people went to the game
یا
Lots of people went to the game

7 Likes