تالار زبانشناس

معنی این جمله پرکاربرد چیست

سلام دوستان معنی این جمله چی میشه ممنونم از جواب های قشنگتون

behind on my bills and you tell me what i can’t do

1 Likes

سلام شبتون بخیروشادی :tulip::cherry_blossom::bouquet::rosette::rose::hibiscus::hibiscus::sunflower::blossom::blossom:برداشت شخصی من از متن :point_down::point_down::point_down:

پشت قبض های من و شما به من می گوید که چه کاری نمی توانم انجام دهم.