تالار زبانشناس

Chews on my shoes

چرا به chews حرف اضافه on رو اضافه کرد. آخر من قبلا دیدم chews بدون on به کار رفته !

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Bad Dog and a Treasure by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes
chew on: to bite something continuously in order to taste it or because you are nervous.
Example: We gave the dog an old shoe to chew on.
2 Likes