تالار زبانشناس

معنی این چی میشه؟ تو ترجمه خودش گفته شیر غرید و با دهان گشادش گفت! خب این چجوری میشه؟ کلمه "گفت" کدومه؟

the lion roared, his mouth open wide.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

1 Likes

به علایم نگارشی دقت کنید.مثلا نقل قول " " داخل این علامت قرار می گیرد.ما می توانیم به قرینه این علامت بگوییم که گفت.اگر دقت کنید در جمله بعد هم موش با حالت گریه می گوید:"

5 Likes

آها اکی خیلی بهم کمک کردید سپاسگذارم

1 Likes