تالار زبانشناس

Gets married

سلام.درزبان انگلیسی وقتی فعلهای ترکیبی مثل همین مثال شماgetوmarried بکاربرده میشه،فقط همون فعل اولی زمانش تغییر میکنه.بنابراین gets married همون حال ساده است و درسته.married اینجافعل زمان گذشته marry نیست،نقش ومعنی صفت داره نه فعل.موفق باشید

4 Likes