تالار زبانشناس

بریتیش یا امریکن؟؟

بیشتر داستانها با لهجه بریتیش هستش؟؟ درسته؟؟ ما تمام این سالها با لهجه امریکن یاد گرفتیم.

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

سلام در این پکیج بله.
ولی در سایرین اکثرا امریکن هست

1 Likes