تالار زبانشناس

سوال درباره معنی buy curtains

منظور از buy curtains چیست؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Bank Holiday» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes

buy curtains میشه خرید پرده. متن کامل رو نذاشتین ببینیم نکته خاصی داره یا نه.

1 Likes