سوال درباره معنی buy curtains

سوال درباره معنی buy curtains
0.0 0

#1

منظور از buy curtains چیست؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Bank Holiday» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۲»)


#2

buy curtains میشه خرید پرده. متن کامل رو نذاشتین ببینیم نکته خاصی داره یا نه.