تالار زبانشناس

تند وسریع میخواند

سلام…
آقای ناصری گفتن برای آپدیت بعدی به احتمال زیاد امکان آروم خوندن راوی اضافه بشه…

3 Likes

امکان تنظیم سرعت وجود داره دوست عزیز
هنگام گوش داد به درس،کادر پایین صفحه رو به سمت بالا بکشین تا بتونین سرعت خوانش رو به صورت 0.7 _0.9 _1 _ 1.1_1.3 تنظیم کنید

3 Likes